Nyheter

  • Hållbar upphandling

    Det blir allt större fokus inom såväl offentlig förvaltning som privatsektorn på att minska de negativa inverkningarna ...

    Läs mer ...

Utbildning

Utbildningsdatum 2020
Oavsett vilken nivå du befinner dig på som inköpare/upphandlare har vi utbildningar för dig.
Vi kundanpassar även utbildningar, seminarier och workshops.

Läs mer …

Om Colligio

Kompetenta konsulter
Colligio AB är en ledande konsult och samarbetspartner inom upphandling till offentlig sektor. Med över 400 genomförda upphandlingsuppdrag under 2018 har vi idag en position som ett av de tre största konsultbolagen som upphandlar för offentlig sektor.

Läs mer …