Nyheter

  • Colligios lilla gröna

    Nu har vi uppdaterade lagböcker med de nya arbetsrättsliga villkoren som trädde i kraft 1 juni. Både Lagen om offentlig upphandling ...

    Läs mer ...

Utbildning

Utbildningsdatum 2018
Oavsett vilken nivå du befinner dig på som inköpare/upphandlare har vi utbildningar för dig.
Vi kundanpassar även utbildningar, seminarier och workshops.

Läs mer …

Om Colligio

Kompetenta konsulter
Colligio AB är ett ledande konsultbolag och samarbetspartner inom upphandling till offentlig sektor. Med över 300 upphandlingar under 2016 tar bolaget en position som en av de 10 största ”köparna” på den svenska marknaden.

Läs mer ...