Anders Wiksell, Upphandlingskonsult

Anders är utbildad byggnadsingenjör och har jobbat med upphandlings- och inköpsfrågor i snart 20 år, från statlig och kommunal verksamhet. De senaste 7 åren har han varit verksam som upphandlingskonsult med specialitet inom fastighet- bygg och anläggning- samt IT-relaterade upphandlingar. Anders genomför även upphandlingar av alla typer av konsulttjänster och varor. Anders har även erfarenheter från införandet av elektronisk handel i hela processen från upphandling av systemlösning till leverantörsanslutning och utbildning av användare. Anders är även föreläsare på vissa av Colligios utbildningar.

anders.wiksell@colligio.se
023-661 66 19

Ingrid Ahnell, Ekonomiansvarig

Ingrid är ansvarig för ekonomi- och personalfunktionen och ser bland annat till att vår fakturering fungerar som den ska.

ingrid.ahnell@colligio.se
023-661 66 18

Per Kyhle, Upphandlingskonsult

Per var under lång tid Banverkets inköpschef och har stor erfarenhet av internationella upphandlingar och att utveckla upphandlingsverksamhet. Per arbetar i huvudsak med komplexa upphandlingsprocesser. En annan viktig roll är inom utbildningsområdet, där Per är föreläsare på ett antal utbildningar.

per.kyhle@colligio.se
023-661 66 12

Lotta Berglund, Utbildningssamordnare, Produktionsplanerare, Webbansvarig

Lotta arbetar som produktionsplanerare, utbildningssamordnare och webbansvarig.

lotta.berglund@colligio.se
023-661 66 17

 

Jennie Janeröd Nilsson, Upphandlingskonsult

Jennie har en Civilekonomexamen med inriktning mot Service Management från Umeå Universitet och har även studerat en termin Business Management vid Hawaii Pacific University. Jennie har erfarenhet från flertalet branscher och brinner för att förstå kundens behov samt att eftersträva tydlighet och enkelhet i upphandlingar. På Colligio arbetar Jennie med upphandlingar av såväl varor som tjänster.

jennie.nilsson@colligio.se
023-661 66 21

Charlotta Holmer, Upphandlingskonsult

Charlotta har jobbat med upphandling och inköpsfrågor på kommunalt energibolag i flera år och har erfarenhet av upphandling av anläggningsentreprenader, varor och tjänster främst inom försörjningssektorn.
Charlotta har en ekonomexamen med inriktning mot handelsrätt från Uppsala universitet och har läst Business Management vid University of the Sunshine Coast i Australien. Hon tycker att det är viktigt att upphandlingar och inköp bidrar till utveckling och förbättring av verksamheten och att den som slutligen ska använda avtalet verkligen får det den har behov av.

charlotta.holmer@colligio.se
023-661 66 13

Erik Årling, Upphandlingskonsult

Erik har jobbat med internationell upphandling för bland annat Europeiska Utvecklingsbanken och Nordiska Utvecklingsfonden, i samarbete med Världsbanken och andra utvecklingsbanker. Han har också jobbat en period för FN. Erik har en magisterexamen i Samhällsvetenskap från Uppsala universitet och University of Exeter i Storbritannien.  Han brinner för miljö- och klimatfrågor, har stor erfarenhet från hållbarhetsarbete, och vill bland annat jobba med våra kunder för att öka miljönyttan i offentliga upphandlingar.

erik.arling@colligio.se
023-661 66 22

Claes Aldurén, Styrelseordförande

claes.alduren@colligio.se
023-661 66 15