Lennart Forsberg, Upphandlingskonsult

Lennart har lång erfarenhet av inköp och upphandlingsarbete både inom privat och offentlig sektor som kommunala bolag och statliga verk. Han är i grunden civilingenjör väg och vatten och har tidigare varit verksam inom byggsektorn och har därför sina specialområden inom upphandling av entreprenader och tekniska konsulter.

lennart.forsberg@colligio.se
031-384 00 82

Pär Nyström, Upphandlingskonsult

Pär har lång erfarenhet av inköps- och upphandlingsarbete inom offentlig sektor på såväl operativ nivå som på ledningsnivå. Han har arbetat i bygg- och fastighetsbranschen i 25 år och har sina specialområden inom upphandling av byggentreprenader och tekniska konsulter, men även vad gäller strategiska frågor samt ledning och styrning. Pär är utbildad civilingenjör, väg- och vatten, och kommer närmast från en tjänst som upphandlingschef på Lokalförvaltningen i Göteborgs stad.

par.nystrom@colligio.se
031-384 00 84

Sofi Mathsson, Upphandlingskonsult

Sofi har en examen från Juristprogrammet vid Stockholms universitet där hon inriktade sig mot förvaltningsprocessrätt och offentlig upphandling. Sofi har även en examen i Statsvetenskap från USA och har simmat på elitnivå i såväl Sverige som USA. Sofi tror att kombinationen av en strukturerad och välplanerad process där kundens behov styr upphandlingen skapar det bästa resultatet. På Colligio arbetar Sofi med upphandlingar inom såväl varor som tjänster.

sofi.mathsson@colligio.se
031-384 00 85

 

Sofia Ängehagen, Upphandlingskonsult

Sofia har flerårig erfarenhet som upphandlare och upphandlingsledare inom olika upphandlingsområden såsom tekniska konsulttjänster, varu- och tjänsteupphandlingar.

Hon har tidigare, under flera års tid, lämnat anbud till landsting och regioner i Sverige, Danmark och Norge inom området medicinteknik. Med sin bakgrund i såväl den privata som den offentliga sektorn tycker hon att leverantörsdialogen är viktig för att följa med i utvecklingen inom de områden som hon upphandlar.

sofia.angehagen@colligio.se
031-384 00 86

Anders Häggdahl, Upphandlingskonsult

Anders har lång och bred erfarenhet av inköps- och upphandlingsarbete inom såväl privat som offentlig sektor.
Han är i botten civilingenjör och har jobbat bland annat inom skogsindustrin och kommunal infrastrukturförvaltning och upphandlat både varor, tjänster och entreprenader.
För Anders är det viktigt att hjälpa den upphandlande organisationen att se och använda lagen som ett hjälpmedel att uppnå en god affär, snarare än ett snävt och hindrande regelverk.

anders.haggdahl@colligio.se
031-384 00 87