Maria Holmberg, Upphandlingskonsult,
Chef Jönköping och Norrköping

Maria brinner för att stödja upphandlande myndigheter med att genomföra upphandlingar på bästa möjliga sätt – givetvis juridiskt korrekt men också på ett affärsmässigt sätt och har stor erfarenhet och kompetens av att självständigt leda upphandlingsprojekt. Sedan 2011 har Maria arbetat som upphandlingskonsult på Colligio och innan dess har hon i mer i tio år jobbat med offentlig upphandling inom stat och kommun. Maria har även rollen som konsultchef och ansvarig för Colligios konsulter i Jönköping och Norrköping.

maria.holmberg@colligio.se
036-291 16 11

Emma Laakkonen, Upphandlingskonsult

Emma har en masterexamen i affärsjuridik från 2011 varefter hon varit verksam inom olika juridiska områden, bland annat som bolagsjurist. Inom offentlig upphandling har hon arbetat sedan 2013 och har under den tiden även blivit diplomerad upphandlare. Emma arbetar framförallt med varu- och tjänsteupphandlingar och gillar att ha stort fokus på avtalsfrågor. Emma brinner för projektledarrollen och försöker alltid att i nära samarbete med kunden skapa bra förutsättningar för ett lyckat genomförande av varje upphandling.

emma.laakkonen@colligio.se
036-291 16 12

Therese Janeke, Upphandlingskonsult – Tjänstledig

Therese har en masterexamen i affärsjuridik från Linköpings universitet. Hon kommer närmast från Skatteverket där hon bland annat har arbetat med internationella skattefrågor. På Colligio arbetar Therese med upphandlingar inom såväl varor som tjänster.

therese.janeke@colligio.se
036-291 16 13

Eddie Salgado, Upphandlingskonsult

Eddie har lång erfarenhet av inköp och upphandlingsarbete både inom privat och offentlig sektor. Han har arbetat med offentlig upphandling inom Växjö kommun och har stor erfarenhet av att upphandla bland annat konsulttjänster och komplexa IT-upphandlingar. Han är i grunden systemekonom och har IT-bakgrund. Eddie kommer närmast från IKEA AB där han jobbade med strategiska inköpsfrågor och verksamhetsutveckling.

eddie.salgado@colligio.se
036-291 16 14

Charlotta Strengberg, Upphandlingskonsult

charlotta.strengberg@colligio.se
036-291 16 15

Lovisa Jorikson Wahl, Upphandlingskonsult

lovisa.jorikson@colligio.se
036-291 16 16