Maria Holmberg, Upphandlingskonsult,
Chef Jönköping och Norrköping

Maria brinner för att stödja upphandlande myndigheter med att genomföra upphandlingar på bästa möjliga sätt – givetvis juridiskt korrekt men också på ett affärsmässigt sätt och har stor erfarenhet och kompetens av att självständigt leda upphandlingsprojekt. Sedan 2011 har Maria arbetat som upphandlingskonsult på Colligio och innan dess har hon i mer i tio år jobbat med offentlig upphandling inom stat och kommun. Maria har även rollen som konsultchef och ansvarig för Colligios konsulter i Jönköping och Norrköping.

maria.holmberg@colligio.se
036-291 16 11

Helena Elfsten, Upphandlingskonsult

Helena har en jur.kand. från Stockholms universitet och har arbetat med offentlig upphandling sedan 2006. Under sju år arbetade hon som upphandlare i Katrineholms kommun och nu senast som upphandlare på Upphandlingscenter, Kommunalförbundet fjärde storstadsregionen. Där arbetade hon främst med upphandlingar utifrån LUF, men även LOU, inom entreprenader och tjänster mot Norrköping Vatten och Avfall AB. Hon har kunskap och vana att genomföra upphandlingar enligt entreprenadbranschens standardavtal men har även erfarenhet från varu- och tjänsteupphandlingar. Hon har också erfarenhet av att hantera överprövningar.

helena.elfsten@colligio.se
011-473 35 54

Therése Johansson, Upphandlingskonsult

Therése har flera års erfarenhet av upphandling av både varor och tjänster. Therése har en fil.kand. i datavetenskap från Högskolan i Gävle. Med datavetenskap som huvudämne, samt ämnen inom företagsekonomi och logistik.

therese.johansson@colligio.se
011-473 35 53