Johan Lundvall, VD

Johan är i botten civilingenjör samt har universitetsstudier inom både marknadsföring och organisation. Johan har i 20 år arbetat i olika roller inriktade på inköps-/upphandlingsutveckling, varav de flesta varit i ledande befattning. Drygt 10 år av detta har skett i stora privata bygg- och fastighetsrelaterade koncerner. Sedan 2006 har Johan arbetat inom offentlig upphandling, först som inköps- upphandlingschef på ett större kommunalägt bolag och senare som vd på upphandlingskonsultbolag.

johan.lundvall@colligio.se
08-120 470 01

Paula Hägg, Upphandlingskonsult,
Upphandlingsjuridiskt ansvarig

Paula har över 10 års erfarenhet av offentlig upphandling, framförallt som upphandlingskonsult, men även som strategisk inköpare. Inriktningen är upphandlingar av olika slags intellektuella tjänster. De senaste fyra åren har Paula dessutom deltagit i ett flertal stora IT-projekt med förhandlingar. Paula är även ansvarig för affärsområdet Upphandlingsjuridiskt stöd och har stor erfarenhet av att bistå upphandlande myndigheter vid överprövningar samt med olika upphandlings- och avtalsrättsliga frågor. Paula har en jur. kand. från Stockholms universitet.

paula.hagg@colligio.se
08-120 470 05

Kristofer Åkesson, Upphandlingskonsult

Kristofer är en problemlösare som ser stort värde i det personliga mötet med behovsägare och användare. Han uppskattar det strategiska arbetet att anpassa varje upphandlingsprocess för att ge bästa mervärde till kundens verksamhet – en långsiktigt god affär och relation med leverantören. Han är van vid internationella leverantörer och har med gott resultat ansvarat för flertalet förhandlade upphandlingar.  Kristofer har sedan 2006 genomfört upphandlingar inom både LOU och LUF med fokus främst på IT- och tekniska system och produkter. Kristofer har studerat flygteknisk utbildning på KTH.

kristofer.akesson@colligio.se
08-120 470 04

Anne-Christine Ehn, Upphandlingskonsult

Anne-Christine är byggnadsingenjör med kompletterande högskolestudier. Hon har arbetat i entreprenadbranschen, inom produktionsledet och som entreprenadingenjör samt med kvalitets- och miljöfrågor och implementering av kvalitets- och miljöledningssystem i olika företag. Hon har gedigen erfarenhet av LOU samt LUF, arbetat med alla former av upphandling för fastighetsbranschen. Även Upphandling av byggentreprenader både traditionella och samverkansentreprenader tillhör kompetensområdet. Anne-Christine har stor vana och kunskap att arbeta och genomföra upphandlingar med AMA och AFF systemen.

anne-christine.ehn@colligio.se
08-120 470 09

Annette Annerstig, Upphandlingskonsult

Annette har över 13 års erfarenhet av offentlig upphandling, har jobbat mycket med både upphandlingar och avropsstöd. Annette kommer senast från VHS-upphandling och Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet där arbetet bestod av avropsstöd och utbildningar inom olika ramavtalsområden. Ett specialistområde är skrivare och leasing, med tio lärorika år som ramavtalsförvaltare och utbildare för det statliga ramavtalet. Ett annat område är Företagshälsovård med avrop från ramavtal och upphandling till olika kommuner.

annette.annerstig@colligio.se
08-120 470 06

Tony Hansson, Upphandlingskonsult

Tony  har arbetat som upphandlingskonsult inom offentlig sektor sedan 2003. Tony är marknadsekonom, certifierad upphandlare och certifierad elhandlare och ansvarar för Colligios samordnade upphandlingar.

tony.hansson@colligio.se
08-120 470 02

Elsa Lejonstig, Upphandlings- och vd assistent

elsa.lejonstig@colligio.se
08-120 470 03

Fredrik Simberg, Upphandlingskonsult

fredrik.simberg@colligio.se
08-120 470 07

Peter Åqvist, Upphandlingskonsult

Peter har arbetat med offentlig upphandling på heltid sedan 2002, dels som upphandlare på två stora kommunala bostadsbolag i Stockholmsområdet samt som upphandlare hos statlig byggherre som äger och förvaltar kulturhistoriskt värdefulla byggnader.  Peter har erfarenhet av nyproduktion och upprustning av bostadsfastigheter samt teknikkonsult- och arkitektupphandlingar. Peter genomför också upphandlingar av bygg-,  hantverks- och fastighetsrelaterade tjänster. Peter är ekonom i grunden med inriktning logistik och inköpsstyrning.

peter.aqvist@colligio.se
08-120 470 08

Karl Bross, Upphandlingskonsult

Karl har arbetat med offentlig upphandling sedan 2013 och har arbetat som upphandlare på Stadshuset i Stockholms stad. Huvudfokus har varit tjänste- och varuupphandlingar samt löpande avtalsuppföljning för dessa. Karl har även genomfört många direktupphandlingar och förnyade konkurrensutsättningar. Tidigare arbetade han som projektledare inom evenemangsbranschen.

karl.bross@colligio.se
08-120 470 12

 

Victoria Backman, Upphandlingskonsult

victoria.backman@colligio.se
08-120 470 11

Maria Svallfors, Upphandlingskonsult

maria.svallfors@colligio.se
08-120 470 14