Överlägg

Diplomerad upphandlare

Vår populära utbildning till diplomerad upphandlare ger dig fördjupad kunskap om hela upphandlingsprocessen. Här ingår bland annat affärsstrategisk analys, kravspecifikation, utvärdering, kravställning inom miljö- och sociala områden, upphandlingsjuridik, ramavtal, avrop, direktupphandling samt leverans och uppföljning.

Vi på Colligio är stolta över att kunna erbjuda en av marknadens mest uppskattade utbildningar till diplomerad upphandlare. Om du vill utvecklas i ditt arbete och ta nästa steg i karriären är det här utbildningen för dig. Dina uppdrags­givare får tillgång till en av landets bästa upphandlare – det är ditt diplom ett kvalitets­bevis på.

Målgrupp

Utbildningen till diplomerad upphandlare vänder sig i första hand till dig som har något års erfarenhet som upphandlare, är projektledare i projekt där upphandling ingår eller som i dina arbetsuppgifter ofta hanterar upphandlingsfrågor. Den är även lämplig för dig som är chef med ett ansvarsområde där upphandling ingår.

Syfte och utbildningsmål

Målet är att ge dig en bred grund och en ökad trygghet i de olika situationer som en upphandlare ska kunna hantera. Efter genomförd utbildning har du tillräcklig kunskap för att självständigt kunna ta projektansvar för mer allmänt förekommande upphandlingar samt aktivt kunna medverka i mer komplexa upphandlingar.

Upplägg

Utbildningen är upplagd i tre block om tre dagar vardera. Mellan blocken kan deltagarna få en hemuppgift för genomgång i efterkommande block.

Efter att du genomfört utbildningen får du ett diplom som visar att du är Diplomerad upphandlare.

Programöversikt
 • Upphandlingsjuridik
 • Upphandlingsprocessen och förfrågningsunderlaget
 • Affärsstrategisk analys
 • Krav på leverantörer
 • Kravspecifikation
 • Kravställning inom miljö och sociala områden
 • Affärsbeteende
 • Utvärdering
 • Ramavtal och avrop
 • Direktupphandling
 • Avtal
 • Leverans och uppföljning
 • Andra upphandlingsformer och förfaranden
Vad säger deltagarna om utbildningen?

Kursen överträffade mina förväntningar.

Bra upplägg på kursen och mycket bra föreläsare. Per och Amar kompletterade verkligen varandra!

Motsvarade helt mina förväntningar och de var ganska höga då jag fick tips av en kollega som sade att kursen skulle vara bra!

Superbra föreläsare, blandade teori med egna erfarenheter av upphandling vilket gjorde det intressant och lätt att förstå.

Utbildningstillfällen 2021

Vi tar gärna emot intresseanmälningar för utbildningen och återkommer när allmänna råden kring Covid-19 tillåter att utbildningen kan genomföras, lotta.berglund@colligio.se

Göteborg- utbildningsblock

Stockholm – utbildningsblock
1: 5-7 oktober
2: 9-11 november
3: 7-9 december

Dag 1: 9.30 – 16.00  |  Dag 2: 9.00 – 16.00  |  Dag 3: 9.00 – 15.00

Anmäl dig här

Avgift: 43 900 kronor exkl. moms. I priset ingår lunch och fika, utbildningsmaterial och vår lagbok “Colligios lilla gröna”.

Begär gärna offert om ni är fler från samma organisation.

Den här utbildningen är schemalagd, men i den mån efterfrågan finns anordnas även öppna utbildningar lokalt eller regionalt.

Scroll Up