Överlägg

Grundutbildning i offentlig upphandling 3 dagar

Grundutbildning i offentlig upphandling 3 dagar ger dig grundläggande kunskaper om LOU och upphandlingsprocessen, från behovsanalys till avtalstecknande. Du kommer att känna dig tryggare i ditt arbete och kunna genomföra enklare upphandlingar.

Colligios grundutbildning i offentlig upphandling 3 dagar vänder sig i första hand till dig som är ny i rollen som upphandlare och till dig som ofta deltar i upphandlingsprocessen och vill få en bättre förståelse för den. Den lämpar sig även för dig som har tidigare erfarenhet av inköp på den privata sidan och nu arbetar som upphandlare eller upphandlingschef i den offentliga sektorn.

Syfte och utbildningsmål

Efter utbildningen har du tillräcklig kunskap för att kunna genomföra enklare upphandlingar eller att som kravställare kunna bidra fullt ut i upphandlingsprocessen.

Programöversikt

Dag 1 – Vilka regler tillämpas i offentlig upphandling?

 • Varför ska man upphandla
 • Bakgrund och syfte med upphandlingslagarna
 • EU-direktiven bakom LOU/LUF
 • De grundläggande principerna
 • Skillnader mellan LOU/LUF/LOV
 • Kort genomgång av varje kapitel i LOU/LUF
 • Tröskelvärden och direktupphandlingsgränser
 • Upphandlingsförfaranden
 • Annonseringar och tidsfrister
 • Kommunikation, information dokumentation
 • Uteslutning av leverantör
 • Viktigaste skillnaderna under tröskelvärdet
 • Avtalsspärr, Överprövning, ogiltighet, skadestånd, upphandlingsskadeavgift
 • Överprövning, Förtydliganden och kompletteringar
 • Offentlighetsprincipen och sekretesslagen
 • Köplagen
 • Avtalslagen

Dag 2 – Praktisk upphandling

 • Genomgång av upphandlingsprocessen
 • Behovsanalys och planering
 • Leverantörsmarknadsundersökning
 • Framtagande av FFU
  • Krav på leverantör
  • Anbudsutvärdering
 • Anbudstid med frågor och svar
 • Kvalificering och utvärdering
 • Tilldelning och avtalsspärr

Dag 3 – Praktisk upphandling

 • Grupparbete
 • Direktupphandling
 • Ramavtal
 • Affärsetiken mutor och jäv
Utbildningstillfällen 2021

Göteborg: 18-20 maj
Stockholm: 12-14 oktober
Göteborg: 30 november-2 december

Tider:
Dag 1: 9.30 – 16.00  |  Dag 2: 9.00 – 16.00  |  Dag 3: 9.00 – 15.00

Anmäl dig här

Avgift: 14 900 kronor exkl. moms. I priset ingår lunch och fika, utbildningsmaterial och vår lagbok “Colligios lilla gröna”.

Begär gärna offert om ni är fler från samma organisation.

Den här utbildningen kan även genomföras som anpassad utbildning utifrån era behov och önskemål.

Scroll Up