Överlägg

Utbildning inom hållbar upphandling

Hållbarhet och hållbar upphandling är viktigt för oss på Colligio. Vi vill inte bara vara bäst på att hjälpa våra kunder att implementera sina hållbarhetsstrategier och uppnå satta mål. Vi vill också vara drivande för att våra kunder ska öka sitt miljöengagemang och hållbarhetskunnande och därmed bidra till fler och mer hållbara upphandlingar.

Som en del i det arbetet erbjuder vi en utbildning inom hållbar upphandling. Utbildningen som är en dagsutbildning blandar fakta och diskussion om miljömässig hållbarhet inom olika sektorer med hållbar upphandling i praktiken, lagar och gällande praxis samt fall där deltagarna får diskutera hur hållbara upphandlingar kan se ut.

En utbildning i framkant

Cirkulär ekonomi och miljömässigt hållbar utveckling är på mångas agenda idag och ett av de viktigaste verktygen vi har för att främja detta är offentlig upphandling. Genom att jobba tillsammans kan vi styra stora delar av offentliga finanser mot en mer hållbar användning av resurser, genom ökad kunskap, närmare samarbete och, kanske viktigast, genom att ge oss själva tid att göra hållbara upphandlingar.

Målgrupp

Vår utbildning inom hållbar upphandling vänder sig till dig som är beställare, leverantör, miljösamordnare eller har en chefsroll.

Syfte och utbildningsmål

Utbildningen inom hållbar upphandling ska ge dig förutsättningar att självständigt kunna identifiera potentiella och relevanta faktorer för miljömässig hållbarhet, ställa och följa upp krav samt utveckla och implementera utvärderingsmodeller för hållbar upphandling.

Målet är att du ska kunna agera som en så kallad ”change agent” inom din organisation och därmed som förebild för andra upphandlande organisationer, genom att vara i framkant inom kravställning och uppföljning för hållbarhet och en cirkulär ekonomi.

Programöversikt
  • Klimat och miljö i Sverige och i världen
  • Miljömässig hållbarhet inom olika relevanta sektorer
  • CSR och ESG
  • Lagrum för kravställning
  • Hur vi kan ställa miljökrav i framkant
  • Praxis
  • Avtal och avtalsuppföljning
  • Miljömål och -strategier i er organisation
  • Fall och diskussioner
Utbildningstillfällen 2021

Stockholm – 5 maj
Göteborg – 22 september

Anmäl dig här

Avgift: 5 900 kronor exkl. moms. I priset ingår lunch och fika, utbildningsmaterial och vår lagbok “Colligios lilla gröna”

Begär gärna offert om ni är fler från samma organisation.

Den här utbildning kan även genomföras som anpassad utbildning utifrån era behov och önskemål.

Scroll Up