Business as usual!

Vid förra årsskiftet 2016/2017 tror jag att många med mig var nyfikna på var Upphandlingssverige skulle stå idag, ett år senare. Sveriges största lagförändring på flera år skulle just ske och vi offentliga upphandlare stod i centrum. Skulle det bli bättre, sämre, enklare, krångligare?

Nu när det första året med nya lagstiftningen gått, så tror jag att de flesta i alla fall är överens om att det generellt inte blivit enklare att arbeta som upphandlare. Visst, några saker har förenklats och några förändringar som initialt känns som att man gjort det krångligare, kommer på sikt faktiskt innebära att det blir enklare och tydligare.

Colligio, där jag är vd, arbetar som upphandlingskonsulter och utbildare inom offentlig upphandling, har under 2107 hjälpt nästan hundra olika upphandlande myndigheter och enheter. Helt naturligt har många av våra kunder initialt varit osäkra på hur man ska hantera förändringar i lagstiftningen, så som kraven på ESPD och nya krav på arbetsrättsliga villkor. Kunderna vill ha hjälp med att tolka den nya lagstiftningen och anpassa mallar, förfaranden och så vidare. Vi ser bland annat att delar av den nya lagstiftningen ökat arbetsbördan för att genomföra vissa typer av upphandlingar.

Men hur ser egentligen arbetsdagen ut för de flesta upphandlare ett år efter lanseringen av den nya lagstiftningen? Jag skulle säga: – Business as usual!

Det är intressant att finna hur de flesta ändå på något sätt anpassar sig till förändringar (trots människans naturliga motstånd till det…) och att det i det stora ändå flyter på. Det har skrikits ganska högt kring bl.a. ESPDn och nya arbetsrättsliga villkor, men för den vanlige upphandlaren gäller fortfarande precis som förut: – hjälp verksamheten att anskaffa den vara eller tjänst de har behov av på bästa lämpliga sätt och enligt gällande lagstiftningar. Upphandlarna söker och finner vägar för att anpassa sig till förändringar. Trots att vi upphandlare ett år efter lanseringen fortfarande inte fått klara direktiv hur vi ska hantera vissa förändringar av lagstiftningen så rullar vardagen på ändå.

Det fortsätter levereras en del genom offentlig upphandling, 642 miljarder kronor under 2015 enligt Upphandlingsmyndigheten, och det lär bli en liknande siffra under 2017. Men det handlar inte främst om antal kronor som upphandlas. Det handlar i första hand om hur vi ska använda offentliga medel på ett så effektivt sätt som möjligt för att skapa bästa möjliga samhällsnytta. Jag tror de flesta är överens om det och där har vi offentliga upphandlare en strategiskt viktig roll att spela.

Heja på alla upphandlare! Gör 2018 till ett år där vi ännu bättre använder våra offentliga medel till att göra vårt samhälle ännu bättre!

Johan Lundvall, vd, Colligio