Colligio med som talare på Upphandling24:s Sverigeturné 2019

Colligio deltar på Upphandling24:s Sverigeturné på flera platser.
Borlänge 26 april, Talare Charlotta Holmer, upphandlingskonsult & Jennie Janeröd Nilsson, upphandlingskonsult.
Möjligheter att främja innovation
Med syfte att främja innovativa lösningar i offentliga upphandlingar infördes det nya upphandlingsförfarandet innovationspartnerskap. Sedan reglerna infördes har bara ett fåtal upphandlingar av innovationspartnerskap genomförts. Är det för svårt, finns det andra sätt att upphandla innovationer och partnerskap? Vi delar erfarenheter och berättar om de olika stegen i upphandling av innovationspartnerskap och av idéer om andra och kanske enklare sätt att upphandla något som inte finns.
30 minuters föredrag som avslutas med 20 minuters rundabordssamtal.

Anmälan, datum, städer och program