Colligio med som talare på Upphandling24:s Sverigeturné 2018

Colligio deltar på Upphandling24:s Sverigeturné på flera platser.

Norrköping 1 juni, Talare: Maria Holmberg, Upphandlingskonsult, Chef för kontoren i Norrköping och Jönköping.
Våga utvärdera kvalitet!
Det är viktigt att våga utvärdera kvalitet och inte vara rädd för att träffa anbudsgivare under utvärderingsprocessen. Maria Holmberg kommer att visa möjliga sätt att utvärdera kvalitet och lyfta fram vad man som upphandlare bör tänka på. Avslutas med 15 minuters rundabordssamtal.

Anmälan, datum, städer och program