Colligio med som talare på Upphandling24:s Sverigeturné 2018

Colligio deltar på Upphandling24:s Sverigeturné på flera platser.

Norrköping 1 juni, Talare: Maria Holmberg, Upphandlingskonsult, Chef för kontoren i Norrköping och Jönköping.
Våga utvärdera kvalitet!
Det är viktigt att våga utvärdera kvalitet och inte vara rädd för att träffa anbudsgivare under utvärderingsprocessen. Maria Holmberg kommer att visa möjliga sätt att utvärdera kvalitet och lyfta fram vad man som upphandlare bör tänka på. Avslutas med 15 minuters rundabordssamtal.

Gävle 15 maj, Talare: Johan Lundvall, VD
När pengarna fullständigt rinner ut från den upphandlande organisationen – vad göra?
Ta del av ett framgångsrikt exempel från den privata sektorn. Avtalsrevision, en modell som driver både leverantör och beställare att följa överenskomna avtal bättre. Som grädde på moset skapas en bättre leverantörs- och beställarrelation. Avslutas med 15 minuters rundabordssamtal.

Colligio kommer även delta i Göteborg den 28 maj och Jönköping 29 maj.

Anmälan, datum, städer och program