Behöver du hjälp!

Behöver du hjälp med upphandling, upphandlingsjuridiskt stöd eller andra upphandlingsrelaterade tjänster, eller kanske en anpassad utbildning, vi hjälper dig gärna. Kontakta oss på info@colligio.se eller 023-661 66 10.  

Kunskap ger bättre upphandling

Ökad kunskap kring upphandlingen kan göra att våra skattepengar används betydligt bättre. Det menar Johan Lundvall på konsult- och utbildningsföretaget Colligio. Varje år upphandlar det offentliga Sverige varor och tjänster för över 640 miljarder kronor, eller en sjättedel av Sveriges BNP. Det handlar alltså om mycket pengar, och dessutom om samhällsfunktioner som påverkar medborgarna på djupet. Trots detta brister det ofta på viktiga områden

Läs mer…

Colligio med som talare på Upphandling24:s Sverigeturné 2018

Colligio deltar på Upphandling24:s Sverigeturné på flera platser. Norrköping 1 juni, Talare: Maria Holmberg, Upphandlingskonsult, Chef för kontoren i Norrköping och Jönköping. Våga utvärdera kvalitet! Det är viktigt att våga utvärdera kvalitet och inte vara rädd för att träffa anbudsgivare under utvärderingsprocessen. Maria Holmberg kommer att visa möjliga sätt att utvärdera kvalitet och lyfta fram

Läs mer…