Hållbar upphandling

Det blir allt större fokus inom såväl offentlig förvaltning som privatsektorn på att minska de negativa inverkningarna på miljö och klimat från mänsklig aktivitet. Så kallad ”antropogen” global uppvärmning, det vill säga den klimatförändring som orsakas av människan, är i dag oomtvistad i forskningen (en nylig sammanställning från amerikanska NASA visar att 97% av världens

Läs mer…

Utbildning till hösten?

Tänk på att planera in och boka höstens utbildning i tid, läs mer om våra utbildningar inom offentlig upphandling, du hittar även datum och priser. Se utbildningarna

Colligio med som talare på Upphandling24:s Sverigeturné 2019

Colligio deltar på Upphandling24:s Sverigeturné på flera platser. Jönköping 10 juni, Talare Charlotta Strengberg, upphandlingskonsult. Transparens, offentlighet och sekretess Vi ser en ökad trend av anbud med sekretessbegäran. Är det bra eller dåligt? Vad är det som gäller och hur ska vi hantera det? Det finns en utbredd föreställning att LOU ger anbudsgivare rätt att

Läs mer…