Trender för en bättre morgondag?

Få saker är så trendkänsliga som språk. För oss som har några år på nacken är trendord i vardagen kanske något vi bryr oss mindre om. I arbetslivet kommer vi dock inte undan dem. Inom utvecklings- och hållbarhetsvärlden upplever jag att detta är tydligare än någon annanstans. Strategiskt är ett sådant ord. Vad betyder det att jobba

Läs mer…

Hållbar upphandling

Det blir allt större fokus inom såväl offentlig förvaltning som privatsektorn på att minska de negativa inverkningarna på miljö och klimat från mänsklig aktivitet. Så kallad ”antropogen” global uppvärmning, det vill säga den klimatförändring som orsakas av människan, är i dag oomtvistad i forskningen (en nylig sammanställning från amerikanska NASA visar att 97% av världens

Läs mer…

Utbildning till hösten?

Tänk på att planera in och boka höstens utbildning i tid, läs mer om våra utbildningar inom offentlig upphandling, du hittar även datum och priser. Se utbildningarna