Överlägg

Integritetspolicy

Insamling av information

Vi samlar in information från dig när du använder våra formulär för att komma i kontakt med oss, anmälan till våra utbildningar eller beställer vår/våra lagböcker via vår hemsida. Den insamlade informationen inkluderar ditt namn, din e-postadress och ditt telefonnummer.

Användning av information

Den information vi samlar in från dig kan användas för att:

  • Kontakta dig via telefon eller e-post
  • Tillhandahålla information inför utbildning och utvärderingar av utbildningar
  • Administrera beställningar av lagböcker
  • Tillhandahålla anpassade annonser/information

Om du inte längre vill ta emot sådana meddelanden kan du välja att avregistrera dig från våra utskick.

E-handelssäkerhet

Vi är de enda som äger informationen som samlas in på den här webbplatsen. Din personligt identifierbara information kommer inte att säljas, utbytas, överföras eller delas vidare till något annat företag, i något syfte, utan ditt samtycke, förutom då så krävs för att uppfylla en begäran och/eller överföring, t.ex. för att skicka en beställning.

Utlämnande till tredje part

Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför, inte personligt identifierbar information till utomstående parter, med undantag för betrodd tredjepart som hjälper oss att driva vår webbplats eller vårt företag. Vi har alltid gällande personuppgiftsbiträdesavtal med tredje part som behandlar personuppgifter för vår räkning i syfte att säkerställa att personuppgifterna behandlas säkert och i enlighet med lagkrav och våra instruktioner.

Vi anser att det är nödvändigt att dela information i syfte att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder mot illegala aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer som medför en potentiell risk för en persons fysiska säkerhet, brott mot våra användarvillkor eller andra tillfällen då lagen kräver så.

Informationsskydd

Vi strävar efter att skydda dina personuppgifter och upprätthåller lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra olämpliga eller ofrivilliga utlämnanden, användning, åtkomst, förlust, ändring eller skada av dina personuppgifter. Vi sparar dina uppgifter på säkra servrar som är placerade i Sverige.

Rätten att bli bortglömd

Om du önskar att vi raderar dina personuppgifter maila till info@colligio.se

Scroll Up