Kontoret i Falun

Om Colligio

Colligio AB är en ledande konsult och samarbetspartner inom offentlig upphandling. Med över 300 genomförda upphandlingsuppdrag under 2016 har bolaget en position som en av de 10 största upphandlarna för offentlig sektor.

Colligio har lång erfarenhet av offentliga upphandlingar och är en kompetent samarbetspartner i hela eller delar av upphandlingsprocessen. Vi är måna om att våra uppdragsgivare ska göra bra affärer på ett affärsmässigt och juridiskt korrekt sätt.

Vår lyhördhet och professionalitet är stor, och med vår samlade erfarenhet från upphandlingar av olika typ och omfattning, våra juridiska specialister och övriga resurser samt vår väl inarbetade och beprövade arbetsmodell finns alla förutsättningar för att göra en bra affär.

Vi är flexibla i vårt åtagande och kan agera projektledare för genomförande av hela upphandlingen eller vara delaktiga i processen som exempelvis rådgivare eller juridiskt stöd.

Utöver våra direkt upphandlingsrelaterade tjänster ställer vi all vår kunskap, erfarenhet och kompetens till förfogande i våra utbildningar för upphandlare, några av de bästa och mest kompletta utbildningarna på marknaden.

Colligio erbjuder tjänster som

  • Upphandlingsstöd
  • Samordnad upphandling
  • Utbildning
  • Upphandlingsjuridiskt stöd
  • Avropsstöd

Colligio finns representerade i Falun, Göteborg, Jönköping, Norrköping och Stockholm.