Kontoret i Falun

Om Colligio

Colligio AB är en ledande konsult och samarbetspartner inom offentlig upphandling. Colligio har sedan starten 2008 bistått myndigheter, landsting och kommuner med all typ av stöd vad avser upphandling av varor och tjänster. Med över 400 genomförda upphandlingsuppdrag under 2018 har vi idag en position som ett av de tre största konsultbolagen som upphandlar för offentlig sektor.

Colligio har lång erfarenhet av offentliga upphandlingar och är en kompetent samarbetspartner i hela eller delar av upphandlingsprocessen. Vi är måna om att våra uppdragsgivare ska göra bra affärer på ett affärsmässigt och juridiskt korrekt sätt.

Vår lyhördhet och professionalitet är stor, och med vår samlade erfarenhet från upphandlingar av olika typ och omfattning, våra juridiska specialister och övriga resurser samt vår väl inarbetade och beprövade arbetsmodell finns alla förutsättningar för att göra en bra affär.

Vi är flexibla i vårt åtagande och kan agera projektledare för genomförande av hela upphandlingen eller vara delaktiga i processen som exempelvis rådgivare eller juridiskt stöd.

Utöver våra direkt upphandlingsrelaterade tjänster ställer vi all vår kunskap, erfarenhet och kompetens till förfogande i våra utbildningar för upphandlare, några av de bästa och mest kompletta utbildningarna på marknaden.

Colligio erbjuder tjänster som

  • Upphandlingsstöd
  • Samordnad upphandling
  • Utbildning
  • Upphandlingsjuridiskt stöd
  • Avropsstöd

Colligio finns representerade i Falun, Göteborg, Jönköping, Norrköping och Stockholm.