Bakgrund-Historia

Colligio startade sin konsultverksamhet i september 2008.

Vid detta tillfälle som ett affärsområde inom dåvarande Allego. Orsak till detta var att Allego utifrån sin upphandlingskompetens och utbildningsverksamhet erhöll många frågor från upphandlande myndigheter/enheter att hjälpa dem i upphandlingsärenden.

Vid denna tidpunkt beslutades också att verksamheten enbart skall arbeta på ”köparsidan”. När delar av Allego såldes i december 2010 bildades en egen organisation för denna konsultverksamhet med namnet Colligio med totalt 7 anställda i Falun.

Colligio har haft en ständigt ökande efterfrågan av sina tjänster och har idag ett 30-tal anställda med kontor i Falun, Stockholm, Norrköping, Jönköping och Göteborg med uppdrag från kunder i alla delar av landet.

Till verksamheten har Colligio också knutit en underkonsultverksamhet med specialistkompetenser inom vissa områden som i vissa sammanhang behövs i ett grundläggande kravarbete inför en upphandlingsprocess.