Colligios lilla gröna

Våra två lagböcker LOU och LUF beställer du direkt hos oss på Colligio

Nu har vi nytryckta lagböcker med de nya lagändringarna som trädde i kraft vid årsskiftet 2018/2019.

LOU Lagen om offentlig upphandling (2016:1145) klassiska sektorn
LUF Lagen om upphandling (2016:1146) försörjningssektorerna

1-4 st, 190 kr/st
5-10 st, 170 kr/st
11- st, 150 kr/st

Pris exkl moms, frakt ingår

Beställ här