Vi som arbetar på Colligio

Verksamhetens kärna är alla medarbetare och den glöd som finns för att varje uppdrag ska bli bättre än de förväntningar som uppdragsgivaren ställer. Vi är i dagsläget 31 anställda varav 27 av oss arbetar som upphandlingskonsulter. Colligio har konsulter för alla uppdrag.

Johan Lundvall, VD

Johan är i botten civilingenjör samt har universitetsstudier inom både marknadsföring och organisation. Johan har i 20 år arbetat i olika roller inriktade på inköps-/upphandlingsutveckling, varav de flesta varit i ledande befattning. Drygt 10 år av detta har skett i stora privata bygg- och fastighetsrelaterade koncerner. Sedan 2006 har Johan arbetat inom offentlig upphandling, först som inköps- upphandlingschef på ett större kommunalägt bolag och senare som vd på upphandlingskonsultbolag.

johan.lundvall@colligio.se
08-120 470 01

Maria Holmberg, Upphandlingskonsult,
Chef Jönköping och Norrköping

Maria brinner för att stödja upphandlande myndigheter med att genomföra upphandlingar på bästa möjliga sätt – givetvis juridiskt korrekt men också på ett affärsmässigt sätt och har stor erfarenhet och kompetens av att självständigt leda upphandlingsprojekt. Sedan 2011 har Maria arbetat som upphandlingskonsult på Colligio och innan dess har hon i mer i tio år jobbat med offentlig upphandling inom stat och kommun. Maria har även rollen som konsultchef och ansvarig för Colligios konsulter i Jönköping och Norrköping.

maria.holmberg@colligio.se
036-291 16 11

Paula Hägg, Upphandlingskonsult,
Upphandlingsjuridiskt ansvarig

Paula har över 10 års erfarenhet av offentlig upphandling, framförallt som upphandlingskonsult, men även som strategisk inköpare. Inriktningen är upphandlingar av olika slags intellektuella tjänster. De senaste fyra åren har Paula dessutom deltagit i ett flertal stora IT-projekt med förhandlingar. Paula är även ansvarig för affärsområdet Upphandlingsjuridiskt stöd och har stor erfarenhet av att bistå upphandlande myndigheter vid överprövningar samt med olika upphandlings- och avtalsrättsliga frågor. Paula har en jur. kand. från Stockholms universitet.

paula.hagg@colligio.se
08-120 470 05