Samordnad upphandling

Samordnad upphandling

Colligio har genomfört samordnade upphandlingar inom flera olika områden sedan 2008. Anlita Colligio så blir kostnaden för att få delta i den samordnade upphandlingen lägre, samtidigt som kvaliteten sannolikt blir högre.

En samordnad upphandling för Colligio innebär att unika kravbilder för den enskilda deltagaren ska vara möjliga att formulera. De kostnadssänkande inslagen i en samordnad upphandling från Colligio är förmågan att parallellt hantera många upphandlingsprocesser inom samma produktområde och utnyttja synergieffekter om sådana finns.

Samordnade upphandlingar inom noga utvalda upphandlingsområden är sannolikt oerhört lönsamma, bara man tänker efter före och anpassar kravspecifikationen efter hur leverantörsmarknaden ser ut.

Samordnade upphandlingar kräver bra projektledarkompetens, mycket god marknadskännedom samt kompetensen att samordna olika beställares behov, då ett antal offentliga myndigheter och bolags behov ska tillgodoses i en och samma upphandling. Denna kompetens har Colligio

Vill du veta mer om Samordnad upphandling?
Kontakta: Tony Hansson, 08-120 470 02, tony.hansson@colligio.se