Överlägg

Samordnad upphandling

Colligio har lång erfarenhet av samordnad upphandling inom flera olika områden. Genom att anlita Colligio blir kostnaden för att delta lägre, samtidigt som kvaliteten sannolikt blir högre.

För Colligio innebär samordnad upphandling att unika kravbilder för den enskilde deltagaren ska vara möjliga att formulera. De kostnadssänkande inslagen i det här fallet är förmågan att parallellt hantera många upphandlingsprocesser inom samma produktområde och utnyttja synergieffekter om sådana finns.  

Samordnad upphandling inom noga utvalda upphandlingsområden är sannolikt väldigt lönsamma, bara man gör ett noggrant förarbete och anpassar kravspecifikationen efter hur leverantörsmarknaden ser ut. Den här typen av upphandling kräver hög projektledarkompetens, mycket god marknadskännedom samt kompetens att samordna olika beställares behov, eftersom ett antal offentliga myndigheter och bolags behov ska tillgodoses i en och samma upphandling. Den kompetensen har vi på Colligio.  

Vill du veta mer? Kontakta Tony Hansson på telefon 08-120 470 02 eller e-post: tony.hansson@colligio.se
Anmälan

Scroll Up