Genomförda

Ett flertal samordnade upphandlingar har genomförts, exempelvis:

 • Elenergi 2010, 2010-2
 • Elenergi 2011, 2011-2
 • Elenergi 2012
 • Elenergi 2013, 2013-2
 • Elenergi 2014, 2014-2, 2014-3
 • Elenergi 2015
 • Elenergi 2015-2
 • Elenergi 2016
 • Elenergi 2017
 • Elenergi 2017-2
 • Elkraft 2018
 • Stationstankning 2010,2012,2013, 2014
 • Eldningsolja-Bulk 2011,2013

Colligio har även utfört flertalet upphandlingar inom elenergi och bulk som enskilda uppdrag för upphandlande myndighets räkning.

Några av de ovanstående processerna har ännu inte avslutats med ett upphandlingskontrakt. Nyfiken på resultaten, kontakta Tony Hansson på telefon 08-120 470 02.