Överlägg

Upphandlingsjuridiskt stöd

Offentlig upphandling är vår specialitet och vardag och i det ingår även att kunna erbjuda upphandlingsjuridiskt stöd till våra kunder. Med bred kunskap om olika förfaranden, lång erfarenhet från olika branscher och inte minst vår omsorg om att upphandlingarna ska vara juridiskt korrekta är förutsättningarna stora att göra en bra affär.

Överprövningar är både tids- och kostnadskrävande, men med vår nya tjänst Upphandlingsjuridiskt stöd kan våra jurister hjälpa dig som upphandlande myndighet att minska risken för överprövning. Om upphandlingen ändå ställs inför en överprövning kan vi bistå med juridiskt stöd i processen.

Vi erbjuder

  • stöd vid överprövning
  • juridisk granskning av förfrågningsunderlag
  • juridisk vägledning av utvärdering, anbud och tilldelningsbeslut
  • utredning av juridiska frågor kopplade till offentlig upphandling
  • allmän juridisk rådgivning vid upphandlingar

Vill du veta mer om vad upphandlingsjuridiskt stöd innebär och vad Colligio kan göra för dig?
Kontakta Paula Hägg på telefon 08-120 470 05 eller e-post: paula.hagg@colligio.se

Ha upphandlingslagstiftningen i bakfickan! Beställ Colligios lilla gröna för LOU och LUF här

Scroll Up