Upphandlingsjuridiskt stöd

Upphandlingsjuridiskt stöd

Offentliga upphandlingar är vår specialitet och vardag. Med vår stora kunskap om olika förfaranden, långa erfarenhet från olika branscher och inte minst vår omsorg om att upphandlingarna ska vara juridiskt korrekta finns förutsättningar att göra en bra affär.

Överprövningar är både tids- och kostnadskrävande. Med vår nya tjänst – Upphandlingsjuridiskt stöd – kan våra jurister hjälpa dig som upphandlande myndighet att minska risken för överprövning. Om upphandlingen ändå ställs inför en överprövning kan vi ge juridiskt stöd i processen.

Vi erbjuder

  • stöd vid överprövning
  • juridisk granskning av förfrågningsunderlag
  • juridisk vägledning av utvärdering, anbud och tilldelningsbeslut
  • utredning av juridiska frågor kopplade till offentlig upphandling
  • allmän juridisk rådgivning vid upphandlingar

 

Vill du veta mer om vad upphandlingsjuridiskt stöd innebär och vad Colligio kan göra för dig?
Kontakta Paula Hägg: 08-120 470 05paula.hagg@colligio.se