Grundutbildning

Upphandlingsstöd

 

 

Colligio är en kompetent samarbetspartner när det gäller upphandlingsstöd.
Från kvalitetssäkring av förfrågningsunderlag till projektledare för en hel upphandlingsprocess.

Upphandlingar
Våra upphandlingskonsulter arbetar oftast i projektteam för att säkerställa att det alltid finns backup och att alla underlag har kvalitetsgranskats. Allt arbete sker i nära samarbete med kund.

Utveckling
Utveckling av upphandlingsverksamheter som projekt eller med punktinsatser.

Samordnade upphandlingar
Effektiv och lönsam arbetsmodell för att få tillgång till robusta ramavtal med möjlighet till individuell anpassning. 

Resursförstärkning
Vid tillfällig resursbrist finns möjlighet att knyta till sig upphandlare eller upphandlingschef.

Våra kompetensområden

  • Arbeta fram kompletta förfrågningsunderlag och genomföra upphandlingsprocessen.
  • Ta ett projektledaransvar vid stora och små upphandlingar eller ge ett stöd i form av rådgivning under processen.
  • Att utveckla upphandlingsprocessen genom att arbeta fram förslag till förhållningssätt inom organisationen och ta fram policys och andra styrdokument.
  • Juridiskt stöd inom offentlig upphandling.