Grundutbildning

Upphandling

– för det är det vi gör bäst

 

Vi är en ledande konsult och samarbetspartner inom upphandling till offentlig sektor och vi erbjuder:

Upphandlingsstöd
Vi hjälper er med upphandlingsprocessen från förstudier till kontraktsskrivning

Avropsstöd
Vi ger er stöd genom hela avropsprocessen från statliga och kommunala ramavtal

Samordnad upphandling
Vi projektleder samordnade upphandlingar till upphandlande myndigheter 

Avtalsförvaltning
Vi förvaltar avtal som vi har hjälpt er upphandla

Upphandlingsjuridiskt stöd
Våra jurister ger er stöd inom upphandlingsjuridiska frågor

Utbildning
Vi håller utbildningar inom offentlig upphandling på både grund- och fördjupad nivå