Överlägg

Upphandlingsstöd genom hela processen

Colligio genomför upphandlingar och bistår med upphandlingsstöd åt många av Sveriges upphandlande myndigheter. Våra upphandlingsuppdrag resulterar ofta i nära samarbeten med våra kunder, vilket i sin tur bidrar till ett brett kunskapsutbyte och erfarenheter som både våra kunder och vi har nytta av i olika upphandlingsuppdrag.

Våra konsulter har gedigen kunskap och erfarenhet inom allt från rådgivning till projektledning och att genomföra hela upphandlingsuppdrag. Stort som litet – vi tar oss an varje nytt uppdrag med glädje och engagemang.

I vårt utbud av tjänster ingår bland annat:

  • Upphandlingsstöd i hela eller delar av upphandlingen.
  • Avropsstöd från statliga och kommunala ramavtal genom exempelvis förnyad konkurrensutsättning.
  • Projektledning av samordnad upphandling inom noga utvalda upphandlingsområden. Läs mer
  • Avtalsförvaltning för upphandlingar där vi deltagit i upphandlingsprocessen.
  • Juridiskt stöd i upphandlingsfrågor. Läs mer
  • Utbildningar på olika nivåer inom offentlig upphandling. Läs mer
Scroll Up