Överlägg

Utbildning i offentlig upphandling

Är du ny i rollen som upphandlare eller har du jobbat ett tag och vill ta nästa steg? Colligio erbjuder utbildning i offentlig upphandling. Med gedigen kunskap och erfarenhet ger våra kursledare dig de verktyg du behöver för att ta dina upphandlingskunskaper till nästa nivå.

Välj den utbildning i offentlig upphandling som passar just dig. Genom att klicka på rubrikerna kan du läsa mer om respektive utbildning.

Grundutbildning 1 dag

En övergripande utbildningsdag som ger grundläggande kunskaper om LOU och upphandlingsprocessen. Denna utförs även som Distansutbildning.

Utbildningen passar dig som är ny i rollen som upphandlare eller på olika sätt kommer i kontakt med offentlig upphandling. Den passar även dig som är leverantör och som vill få förståelse för processen och vad man ska tänka på som anbudsgivare.

Grundutbildning 3 dagar

Med grundläggande kunskaper om LOU och upphandlingsprocessen, från behovsanalys till avtalstecknande, kan du känna dig tryggare i ditt arbete och att genomföra enklare upphandlingar.

Utbildningen vänder sig i första hand till dig som är ny i rollen som upphandlare samt till dig som ofta deltar i upphandlingsprocessen och vill få en bättre förståelse för den. Utbildningen lämpar sig väl även för dig som har tidigare erfarenhet av inköp på den privata sidan och nu arbetar som upphandlare eller upphandlingschef i den offentliga sektorn.

Diplomerad upphandlare

Vår populära utbildning till diplomerad upphandlare ger dig fördjupad kunskap om hela upphandlingsprocessen. Här ingår bland annat affärsstrategisk analys, kravspecifikation, utvärdering, upphandlingsjuridik, ramavtal, avrop, direktupphandling samt leverans och uppföljning.

Utbildningen vänder sig i första hand till dig som har något års erfarenhet som upphandlare, som är projektledare i projekt där upphandling ingår eller som i dina arbetsuppgifter ofta hanterar upphandlingsfrågor. Den är även lämplig för dig som är chef med ett ansvarsområde där upphandling ingår.

Byggentreprenadupphandling

En utbildningsdag som ökar dina kunskaper om upphandling av byggentreprenader enligt LOU och LUF.

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med entreprenadupphandlingar eller som i din roll berörs av entreprenadupphandlingar, exempelvis projektledare.

Hållbar upphandling

Miljömässigt hållbar upphandling i praktiken,med lagar, gällande praxis och fall med diskussion om hur hållbar upphandling kan se ut.

Utbildningen vänder sig till dig som är beställare, leverantör, miljösamordnare eller har en chefsroll.

Anpassad utbildning

Perfekt alternativ om ni vill skräddarsy er utbildning.

Utbildningen vänder sig till beställare och leverantörer med specifika behov och önskemål eller som inte har möjlighet att delta i våra schemalagda utbildningar t.ex. av geografiska eller tidsmässiga skäl.

Har du frågor?

Välkommen att kontakta Lotta Berglund på telefon 023-661 66 17 eller e-post lotta.berglund@colligio.se

Scroll Up