Utbildning

Utbildning inom offentlig upphandling

Colligio erbjuder utbildningar på olika nivåer för dig som inköpare/upphandlare, beställare eller anbudsgivare inom offentlig upphandling. Vi erbjuder även anpassade utbildningar, seminarier och workshops.

Våra utbildningar är alltid uppdaterade och anpassade till alla de förändringar som sker inom offentlig upphandling, en utbildning hos oss ger dig en trygg grund att stå på.

Vill du snabbt få grunderna i offentlig upphandling som beställare eller leverantör välj vår Grundutbildning offentlig upphandling 1 dag.

Är du i behov av en grundligare plattform; välj Grundutbildning offentlig upphandling 3 dagar.

Har du redan en plattform att stå på när det gäller offentlig upphandling så ska du välja att delta i Diplomerad Upphandlare. Utbildningen är uppdelad i tre block om vardera tre dagar.

Våra anpassade utbildningar utgår ifrån din organisations behov och önskemål, och bedrivs när och där det passar er.

Utbildningsledare är våra egna experter/upphandlingskonsulter från Colligio samt externa föreläsare med lång erfarenhet och spetskompetens inom aktuella områden.

Kontakt: Lotta Berglund, 023-661 66 17,  lotta.berglund@colligio.se