Diplomerad upphandlare

Bli diplomerad upphandlare, ta nästa steg i karriären

Vi på Colligio är stolta över att kunna erbjuda en av marknadens mest uppskattade diplom­utbildningar. Om du vill utvecklas i ditt arbete och ta nästa steg i karriären är det här utbildningen för dig. Dina uppdrags­givare får tillgång till en av landets bästa upphandlare – det är ditt diplom ett kvalitets­bevis på.

En unik utbildning där teori och praktik möts

Colligio har genom åren diplomerat cirka 1000 upphandlare. Som deltagare ges du en uppdaterad och komplett utbildning för att genomföra dina upphandlingar på bästa sätt. Vi erbjuder dig värdefulla praktiska och verklighets­baserade exempel inom offentlig upphandling. Kursen sträcker sig över flera dagar för att gå på djupet i upphandlings­processen. Den har många praktiska moment och kombinerar teori och praktik. Allt under ledning av våra mycket erfarna, pedagogiska och inte minst underhållande lärare.

Programöversikt

 • Upphandlingsjuridik
 • Upphandlingsprocessen och förfrågningsunderlaget
 • Affärsstrategisk analys
 • Krav på leverantörer
 • Kravspecifikation
 • Kravställning inom miljö och sociala områden
 • Affärsbeteende
 • Utvärdering
 • Ramavtal och avrop
 • Direktupphandling
 • Avtalet
 • Leverans och uppföljning
 • Andra upphandlingsformer och förfaranden

Läs mer om programmets innehåll här

Vad säger deltagarna om utbildningen?

”Bra upplägg på kursen och mycket bra föreläsare. Per och Amar kompletterade verkligen varandra!”

”Kursen överträffade mina förväntningar”

”Motsvarade helt mina förväntningar och de var ganska höga då jag fick tips från en kollega om kursen som sa att den skulle vara bra.”

”Superbra föreläsare, blandade teori med egna erfarenheter av upphandling vilket gjorde det intressant och lätt att förstå!”

Syfte och utbildningsmål

Syftet med utbildningen är att deltagaren självständigt ska kunna ta ett projektansvar för mer allmänt förekommande upphandlingar samt aktivt medverka i mer komplexa upphandlingar.

Målet med utbildningen är att ge dig en bred grund och en ökad trygghet i de olika situationer som en upphandlare ska kunna hantera. Utbildningen ger dig de kunskaper du behöver för att kunna hantera hela processen från behov till kontrakt.

Kunskapskontroll och diplomering

Mellan blocken kan deltagarna få en hemuppgift för genomgång i efterkommande block.

Efter genomgången utbildning erhålls ett diplom innebärande att deltagaren blir Diplomerad Upphandlare.

Utbildningstillfällen 2020

Göteborg: Block 1: 25-27 februari, Block 2: 17-19 mars, Block 3: 21-23 april
Stockholm: Block 1: 24-26 mars, Block 2: 5-7 maj, Block 3: 2-4 juni
Stockholm: Block 1: 13-15 oktober, Block 2: 10-12 november, Block 3: 8-10 december

Anmäl dig här

Tider för alla 3 blocken: Dag 1, kl 9.30 – 16.00  |  Dag 2, kl 9.00 – 16.00  |  Dag 3, kl 9.00 – 15.00

Avgift: 43 900 kronor exkl moms, då ingår lunch och fika, utbildningsmaterial och vår lagbok “Colligios lilla gröna”.

Är ni fler från samma organisation? Begär offert.

Denna utbildning genomförs som schemalagd, i den mån efterfrågan finns anordnas även öppna utbildningar lokalt eller regionalt.