Grundutbildning

Grundutbildning offentlig upphandling, 3 dagar

Grundutbildning offentlig upphandling, 3 dagar vänder sig i första hand till dig som är ny i rollen som upphandlare eller som ofta deltar i upphandlingsprocessen och vill få en bättre förståelse för den.

Utbildningen lämpar sig väl även för anbudsgivare och de som har lång erfarenhet av inköp på den privata sidan och som nu arbetar som upphandlare eller upphandlingschef på den offentliga sidan.

Syfte och utbildningsmål

Syftet med utbildningen är att ge deltagarna de grundläggande kunskaperna om LOU/LUF samt de grundläggande momenten för att kunna genomföra en offentlig upphandling från början till slut.

Målet med utbildningen är att du, med den kunskap och de verktyg du får, ska känna dig trygg att i rollen som upphandlare kunna genomföra enklare upphandlingar eller som kravställare kunna bidra fullt ut i upphandlingsprocessen.

Programöversikt

Dag 1, Vilka regler tillämpas i offentlig upphandling?

 • Varför ska man upphandla
 • Bakgrund och syfte med upphandlingslagarna
 • EU-direktiven bakom LOU/LUF
 • De grundläggande principerna
 • Skillnader mellan LOU/LUF/LOV
 • Kort genomgång av varje kapitel i LOU/LUF
 • Tröskelvärden och direktupphandlingsgränser
 • Upphandlingsförfaranden
 • Annonseringar och tidsfrister
 • Kommunikation, information dokumentation
 • Uteslutning av leverantör
 • Viktigaste skillnaderna under tröskelvärdet
 • Avtalsspärr, Överprövning, ogiltighet, skadestånd, upphandlingsskadeavgift
 • Överprövning, Förtydliganden och kompletteringar
 • Offentlighetsprincipen och sekretesslagen
 • Köplagen
 • Avtalslagen

Dag 2, Praktisk upphandling

 • Genomgång av upphandlingsprocessen
 • Behovsanalys och planering
 • Leverantörsmarknadsundersökning
 • Framtagande av FFU
  • Krav på leverantör
  • Anbudsutvärdering
 • Anbudstid med frågor och svar
 • Kvalificering och utvärdering
 • Tilldelning och avtalsspärr

Dag 3, Praktisk upphandling

 • Grupparbete
 • Direktupphandling
 • Ramavtal
 • Affärsetiken Mutor och jäv

Utbildningstillfällen 2020

3-5 mars, Göteborg
12-14 maj, Stockholm
6-8 oktober, Stockholm
27-29 oktober, Göteborg
1-3 december, Stockholm

Anmäl dig här

Tider: Dag 1, kl 9.30 – 16.00  |  Dag 2, kl 9.00 – 16.00  |  Dag 3, kl 9.00 – 15.00

Avgift: 14 900 kronor exkl moms, då ingår lunch och fika, utbildningsmaterial och vår lagbok “Colligios lilla gröna”.

Är ni fler från samma organisation? Begär offert.

Denna utbildning är även möjlig att genomföra som anpassad utbildning utifrån era behov och önskemål.