Hållbar upphandling

Colligio erbjuder en endagsutbildning i hållbarhet och upphandling.

Cirkulär ekonomi och miljömässigt hållbar utveckling är på mångas agenda idag, och ett av de viktigaste verktygen vi har för att främja detta är offentlig upphandling. Om vi jobbar tillsammans kan vi styra stora delar av offentliga finanser mot en mer hållbar användning av resurser, genom ökad kunskap, närmare samarbete och, kanske viktigast, genom att ge oss själva tid att göra hållbara upphandlingar.

En utbildning i framkant

Hållbarhet är viktigt för Colligio. Vi vill inte bara vara bäst på att hjälpa våra kunder att implementera deras hållbarhetsstrategier och uppnå deras mål. Vi vill också vara drivande för att våra kunder ska öka sitt miljöengagemang och hållbarhetskunnande, och därmed bidra till fler och mer hållbara upphandlingar. Som en del i detta arbete erbjuder vi en endagsutbildning i hållbar upphandling. Utbildningen blandar fakta och diskussion om miljömässig hållbarhet inom olika sektorer med hållbar upphandling i praktiken, lagar och gällande praxis, samt fall där deltagarna får diskutera hur hållbara upphandlingar kan se ut.

Programöversikt

  • Klimat och miljö i Sverige och i världen
  • Miljömässig hållbarhet inom olika relevanta sektorer
  • CSR och ESG
  • Lagrum för kravställning
  • Hur vi kan ställa miljökrav i framkant
  • Praxis
  • Avtal och avtalsuppföljning
  • Miljömål och -strategier i er organisation
  • Fall och diskussioner

Syfte och utbildningsmål

Syftet med utbildningen är att deltagaren självständigt ska kunna identifiera potentiella och relevanta faktorer för miljömässig hållbarhet, ställa och följa upp krav samt utveckla och implementera utvärderingsmodeller för hållbar upphandling.

Målet med utbildningen är att ge dig en bred grund och en ökad trygghet vad gäller kravställande för en mer hållbar upphandling. Vårt mål är att du som gått denna utbildning ska kunna agera som en så kallad ”change agent” inom din organisation, och därmed som förebild också för andra upphandlandande organisationer, genom att vara i framkant inom kravställning och uppföljning för hållbarhet och en cirkulär ekonomi.

Utbildningstillfällen 2020
24 mars, Stockholm
22 september, Stockholm

Anmäl dig här

Avgift: 5 900 kronor exkl moms, då ingår lunch och fika, utbildningsmaterial och vår lagbok “Colligios lilla gröna”

Är ni fler från samma organisation? Begär offert.

Denna utbildning är även möjlig att genomföra som anpassad utbildning utifrån era behov och önskemål.