Anpassad utbildning

Anpassad utbildning är det bästa alternativet för er som har specifika önskemål om innehåll och upplägg eller av geografiska skäl inte har möjlighet att delta i våra schemalagda utbildningar.

I samråd med dig som uppdragsgivare anpassar vi utbildningens innehåll och upplägg till era specifika behov och önskemål.

Vill du veta mer om hur vi kan lösa ert behov av anpassad utbildning,
kontakta Lotta Berglund, tel 023-661 66 17, e-post lotta.berglund@colligio.se.

 

Exempel på genomförda anpassade utbildningar:

  • Utbildning om LOU utifrån rollen som ledning, förvaltare, beställare med flera, under två dagar för samtliga allmännyttiga bostadsbolag inom Göteborgs stad genom koncernmodern AB Framtiden.
  • Utbildning av lokala företag om LOU under en halv dag och hur den enskilda kommunen arbetar i upphandlingsfrågor. Uppdragsgivare har varit kommuner som Malung-Sälen, Sollefteå, Härnösand med flera.
  • Utbildning av statliga myndigheter inom området offentlig upphandling, där samtliga med ett budgetansvar för en belysning av procedurreglerna. Uppdragsgivare har varit myndigheter som länsstyrelserna i Dalarnas, Uppsala och Västmanlands län.